SuperFabric® nålsticksskydd

Nålsticksbeständig SuperFabric® på insidan

De nålsticksbeständiga produkterna från HexArmor® har flera lager av SuperFabric®-material som inte begränsar rörligheten eller andningsförmågan. Den unika SuperFabric®-tekniken utestänger nålstick och stöter bort eller leder dem till de små mellanrummen mellan SuperFabric®-skyddsplattorna.

Den faktiska kostnaden för nålsticksskador

Antalet nålsticksskador inom återvinning, avfall och brottsbekämpning (särskilt i samband med opioidkrisen) ökar ständigt. Utan rätt skydd riskerar personalen att drabbas av allvarliga stickskador som kan smitta dem med blodburna smittoämnen såsom hepatit B, hepatit C och hiv. Dessutom kostar en nålsticksskada mellan 5 000 USD för den första behandlingen och upp till 36 000 USD för fortsatt behandling.

Resultat från den senaste generationen av skydd mot nålstick

År 2016 uppdaterades den nordamerikanska standarden ANSI/ISEA-105 med en integration av ASTM-F2878-10-testet. Det fastställdes att detta är en allmän potentiell risk för områdena medicin, hygien, återvinning och nu även brottsbekämpning. Testresultaten av HexArmors nålsticksbeständiga PPE är imponerande.

Nål- och skärskydd – högsta säkerhet för alla risker

SuperFabric® ger ett innovativt nålsticksskydd. Och i motsats till de flesta andra nålsticksbeständiga teknologier behöver du inte försaka några andra skyddsfunktioner när du väljer HexArmors PointGuard®-produkter. Våra nålsticksbeständiga produkter ger också en av branschens högsta skärbeständighetsnivåer.

Fallstudie: Lösning för skydd mot nålstick i återvinningsprocesser

Återvinningsarbetarna på Waste Management exponeras för cirka två till tre miljarder felaktigt kasserade nålar varje år, vilket är en oacceptabel hälsorisk för personalen och företaget. HexArmor®:s formgivare samarbetade direkt med Waste Managements säkerhetsteam för att utveckla en serie skyddshandskar som klarar av nålstick och andra stickskador och även skyddar mot skärsår genom krossat glas, stål, ståltråd och träsplitter.

HÄMTA SOM PDF (EN)

Opioidkrisen: ett fall för nålsticksskydd

Poliser, brandmän, ambulanspersonal och kriminalvårdare löper allt större risk att smittas av allvarliga smittoämnen genom nålstick i arbetet. Nålsticksskydd blir allt viktigare, och HexArmor hjälper brottsbekämpande myndigheter att genomföra effektiva utbildningar och program för personlig skyddsutrustning mot nålstick.

Dela Skriv ut
uvex
SAFETY