SuperFabric® punkteringsskydd

Punkteringsbeständigt SuperFabric® på insidan

Handskar, arm- och kroppsskydd från HexArmor® av SuperFabric® är konstruerade för att stöta bort och avleda allt från spetsiga industriföremål som tjocka träsplitter till en enskild tunn tråd i ett ståltrådsnät. De små skyddsplattorna fångar upp faran och blockerar den. Samtidigt ger materialet flexibilitet och förhindrar att föremål tränger in i huden, vilket kan leda till skärsår.

De faktiska kostnaderna för stickskador

Stickskador är fortfarande ett mycket påtagligt problem på arbetsplatsen. Den genomsnittliga skadan som orsakas av en handskada uppgår nu till över 6 000 dollar i direkta kostnader, medan den anställdes förlorade arbetstid motsvarar nästan 7 500 dollar. Dessutom kan de indirekta kostnaderna för arbetsgivaren snabbt stiga till 20 gånger de direkta kostnaderna.

Verklig stickrisk jämfört med uppskattningarna

Även om godkända riskbedömningar är en bra utgångspunkt för att utvärdera personlig skyddsutrustning är testning också viktigt för att hitta framgångsrika lösningar inom det här området. De risker som uppstår under det faktiska arbetet skiljer sig mycket från riskerna vid testning av utrustning i laboratoriet. SuperFabric®-tekniken är helt unik: Skyddsplattor används för att undvika punktering direkt vid eventuell kontakt.

Fallstudie: Att reducera splitterskador till NOLL

På en anläggning som ägs av skogsbolaget Weyerhaeuser registrerades 15 splitterskador per månad, utan att man kunde hitta en lösning på detta ihållande problem. I och med att man började använda HexArmor®-handskar och -armskyddsprodukter i laminat- och fanérfabriken har antalet anmälda skador minskat från 15 till NOLL skador per månad!

HÄMTA SOM PDF (EN)

Dela Skriv ut
uvex
SAFETY