Standarder og direktiver

Selvfølgelig opfylder vores produkter alle de nødvendige standarder, men ikke kun det – vi kræver altid lidt mere af vores produkter. Det er garanti for den ekstra sikkerhed, som vores kunder med rette forventer af os.

DIN EN 149 – Åndedrætsværnsenheder, filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler

Åndedrætsværn og filtrerende halvmasker i henhold til standarden DIN EN 149 beskytter brugeren mod partikler som for eksempel aluminiumsstøv og røg, glasfibre, træstøv og andre skadelige partikler. Afhængigt af forureningsmidlets type og koncentration skal en af tre beskyttelsesklasser af ansigtsmasker være til rådighed.

Klassificering af filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler

Partikelfiltrerende halvmasker og masker med udskiftelige filtre inddeles i forskellige åndedrætsværnsklasser i overensstemmelse med DIN EN 149:2001 og A1:2009. Hver klasse er velegnede til brug i forskellige anvendelsesområder, afhængigt af forureningsniveauet:

Beskyttelsesniveauer for filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler
BeskyttelsesniveauBegrænsninger
FFP1Ikke egnet til partikler af kræftfremkaldende eller radioaktive stoffer, luftbårne biologiske stoffer fra risikogruppe 2 og 3 og enzymer
FFP2Ikke egnet til partikler af radioaktive stoffer, luftbårne biologiske stoffer fra risikogruppe 3 og enzymer
FFP3

Få mere at vide om klasser for åndedrætsværn på FFP-emnesiden.

Den reviderede version af DIN EN 149 regulerer også, om filtrerende halvmasker kun kan bruges til ét skift, eller om de kan genbruges til flere skift. De relevante krav til rengøring og desinficering er angivet i standarden. Om masker kan genbruges afhænger af forskellige faktorer i arbejdsmiljøet:

  • Forurenende stoffer
  • Åndedrætsintensitet
  • Varme
  • Fugt
  • Hygiejnefaktorer

Følgende markeringer regulerer genbrug af filtrerende halvmasker i overensstemmelse med standarden:

  • R = Den filtrerende halvmaske kan genbruges.
  • NR = Den filtrerende halvmaske kan bruges til maks. et skift.
Del Klik
uvex
SAFETY