Standarder og direktiver

Produktene våre oppfyller selvsagt alle nødvendige standarder, og ikke bare det – vi krever alltid litt mer fra produktene våre. Dette gir den ekstra sikkerheten som kundene våre forventer av oss.

DIN EN 149 – åndedrettsvern, filtrerende halvmasker for å beskytte mot partikler

Vernemasker og filtrerende halvmasker i samsvar med standarden DIN EN 149 beskytter brukeren mot forurensende partikler som aluminiumstøv og -røyk, glassfibre, trestøv og andre skadelige partikler. Avhengig av type og konsentrasjon av forurensende stoff, må vernemasker i én av tre beskyttelsesklasser være tilgjengelig.

Klassifisering av filtrerende halvmasker for beskyttelse mot partikler

Partikkelfiltrerende halvmasker og masker med utskiftbare filtre er klassifisert i ulike klasser for åndedrettsvern i samsvar med DIN EN 149:2001 og A1:2009. Hver klasse er egnet for bruk i ulike bruksområder, avhengig av forurensningsnivå:

<td/>

Beskyttelsesnivåer for filtrerende halvmasker som beskytter mot partikler
BeskyttelsesnivåBegrensninger
FFP1ikke egnet for partikler fra kreftfremkallende eller radioaktive stoffer, luftbårne biologiske stoffer fra risikogrupper 2 og 3, eller enzymer
FFP2ikke egnet for partikler fra radioaktive stoffer, luftbårne biologiske stoffer fra risikogruppe 3, eller enzymer
FFP3

Lær mer om klasser for åndedrettsvern på FFP-emnesiden.

Den reviderte versjonen av DIN EN 149 regulerer også om filtrerende halvmasker kun kan brukes for ett skift, eller om de kan brukes om igjen for flere skift. Relevante krav til rengjøring og desinfisering er gitt i standarden. Ulike faktorer i arbeidsmiljøet avgjør om maskene kan brukes om igjen:

  • konsentrasjonen til det forurensende stoffet
  • pusteintensitet
  • varme
  • fuktighet
  • hygienefaktorer

Følgende merker regulerer gjenbruk av filtrerende halvmasker i henhold til standarden:

  • R = Filtrerende halvmaske kan brukes om igjen.
  • NR = Filtrerende halvmaske kan brukes maksimalt for ett skift.
Deler Skriv ut
uvex
SAFETY