Betydningen av FFP-beskyttelsesklasser

Aerosoler og fine partikler er to av de farligste helserisikostoffene i arbeidsmiljøet og er nesten usynlig i luften vi puster inn. Filtrerende ansiktsmasker tilbyr beskyttelse mot disse farene i tre klasser: FFP1, FFP2 og FFP3.

Hvorfor åndedrettsvern er så viktig

Farlige partikler kan forårsake kreft eller kan være radioaktive, mens andre forårsaker skade på åndedrettssystemet. Kontakt gjennom flere tiår kan føre til utvikling av alvorlige tilstander. I beste fall er vond lukt det eneste de ansatte blir konfrontert med. Filtrerende ansiktsmasker gir beskyttelse i tre klasser mot vannholdige oljete aerosoler, røyk og fine partikler under arbeidet. De beskyttende funksjonene oppfyller EU-standarden EN 149. Denne typen ansiktsmaske er også kjent som en partikkelfiltrerende halvmaske eller finpartikkelmaske, og den blir delt inn i beskyttelsesklasseneFFP1, FFP2 og FFP3.

Hvordan fungerer åndedrettsmasker?

Filtrerende ansiktsmasker beskytter mot innånding av støv, røyk og vannholdig spray (aerosoler), men de gir ingen beskyttelse mot damp og gass. Klassifiseringssystemet består av tre FFP-klasser, og forkortelsen FFP står for «filtering facepiece» (filtrerende ansiktsmaske). En åndedrettsmaske dekker munn og nese og består av forskjellige filtermaterialer og masken i seg selv. Bruk av åndedrettsvern er obligatorisk i arbeidsmiljøer som overstiger arbeidsplassgrenseverdien (AGW). Dette er den maksimale konsentrasjonen av støv, røyk eller aerosoler i luften vi puster inn, som ikke resulterer i helseskade. Åndedrettsmasker må brukes i miljøer som overstiger denne grenseverdien.

Hva beskytter åndedrettsmasker mot?

Avhengig av total lekkasje og filtrering av partikkelstørrelser opptil 0,6 μm, gir åndedrettsmasker i kategoriene FFP1, FFP2 og FFP3 beskyttelse mot ulike konsentrasjoner av forurensning. Total lekkasje er basert på filterpenetrering og lekkasjer inn i munn og nese. uvex åndedrettsmasker har som mål å unngå disse ved å tilpasse maskene våre til menneskets anatomi. Takket være nyskapende filterteknologi kan pustemotstand holdes ved et minimum og respirasjon trekker ikke til seg partikler inne i filteret etter flere bruk.

FFP1
 • Beskyttelse mot atoksiske og ikke-fibrøse støvtyper
 • innånding kan resultere i utvikling av helseskader, og kan også irritere åndedrettssystemet og forårsake ubehagelig lukt
 • total lekkasje kan nå et nivå på maksimalt 25 %
 • denne masketypen kan på det meste brukes under en firedobbel AGW-overtredelse

Åndedrettsvern i beskyttelsesklasse FFP1 er laget for arbeidsmiljøer der verken giftige eller fibrøse støvtyper eller aerosoler er forventet. De filtrerer minst 80 % av partikler som måler opptil 0,6 μm, og kan brukes så lenge maksimal konsentrasjonsovertredelse på arbeidsplassen ikke måler mer enn fire ganger høyere verdi. Bygningsbransjen og næringsmiddelindustrien bruker i mange tilfeller FFP1-åndedrettsvern. 

uvex-FFP1-masker
FFP1-masker i uvex Respiratory Expert System

FFP2
 • beskyttelse mot faste og flytende skadelige støvtyper, røyk, og aerosoler
 • partiklene kan være fibrøse – noe som betyr at de irriterer åndedrettssystemet på kort sikt og kan resultere i reduksjon av elastisiteten i lungevevet på lang sikt
 • total lekkasje kan nå et nivå på maksimalt 11%
 • AGW-overtredelse til tidoblet verdien

Åndedrettsmasker i beskyttelsesklasse FFP2 er laget for arbeidsmiljøer der skadelige og mutagene partikler kan bli funnet i luften som blir pustet inn. Åndedrettsmasker i denne klassen må inneholde minst 94 % av partiklene som måler opptil 0,6 μm, og kan brukes i miljøer som overtreder AGW med maksimalt den tidoble konsentrasjonen. Det samme gjelder for TRK-verdien (teknisk referansekonsentrasjon). Åndedrettsmasker i beskyttelsesklasse FFP2 blir ofte brukt i metall- og gruveindustrien. Arbeiderne i disse bransjene er ofte i kontakt med aerosoler, tåke og røyk som resulterer i skader på respirasjonssystemet, slik som lungekreft, på lang sikt. I tillegg blir de utsatt for en enorm risiko for sekundære sykdommer og aktiv tuberkulose i lungene. Vårt uvex-filtreringssystem med et karbonlag beskytter brukeren mot ubehagelig lukt, i tillegg til å gi det åndedrettsvernet de trenger.

uvex-FFP2-masker
FFP2-masker i uvex Respiratory Expert System

FFP3
 • beskyttelse mot giftige og skadelige støvtyper, røyk, og aerosoler
 • kreftfremkallende og radioaktive stoffer, eller patogener som virus, bakterier og soppsporer filtreres av åndedrettsmasker i denne beskyttelsesklassen
 • total lekkasje kan nå et nivå på maksimalt 5%
 • AGW-overtredelse til tretti ganger verdien

Åndedrettsmasker i beskyttelsesklasse FFP3 gir maksimal beskyttelse mot å puste inn luftforurensning. Total lekkasje kan nå et nivå på maksimalt 5 %, og de må filtrere 99 % av alle partikler som måler opptil 0,6 μm. Denne typen maske filtrerer også giftige, kreftfremkallende og radioaktive partikler. Åndedrettsvern i beskyttelsesklasse FFP3 brukes i arbeidsmiljøer som overtreder AGW med tretti ganger de industrispesifikke verdiene. De blir ofte brukt i kjemiindustrien.

uvex-FFP3-masker
FFP3-masker i uvex Respiratory Expert System

Finn ut mer om åndedrettsvern og uvex-produkter i vårt uvex Respiratory Expert System

Les alle innlegg fra uvex-ekspertbloggen tagget med  åndedrettsvern.

Hva står det egentlig i DIN EN 149 om åndedrettsvern? Finn ut på vår infoside om sikkerhetsstandarder