Innebörden av FFP-skyddsklasser

Aerosoler och fina partiklar är två av de lömskaste hälsoriskerna i arbetsmiljön och är nästan osynliga i vår inandningsluft. Filtrerande ansiktsmasker ger skydd i tre klasser mot dessa faror: FFP1, FFP2 och FFP3.

Vikten av andningsskydd

Farliga partiklar kan orsaka cancer eller vara radioaktiva; andra skadar andningssystemet. Kontakt i flera årtionden kan ge upphov till allvarliga besvär. I bästa fall känner arbetarna bara hemsk lukt. Filtrerande ansiktsskydd ger skydd i tre klasser mot vattenhaltiga oljiga aerosoler, rök och fina partiklar i arbetet. Deras skyddande funktion uppfyller EU-normen EN 149. Den här typen av andningsmasker kallas även partikelfiltrerande halvtäckande masker eller finpartikelmasker och är uppdelade i skyddsklasserna FFP1, FFP2 och FFP3.

Hur fungerar en andningsmask?

Filtrerande ansiktsmasker skyddar mot damm, rök och vattenhaltig dimma (aerosoler) som kan andas in, men inte mot ånga och gas. Klassificeringssystemet består av tre FFP-klasser, förkortningen FFP står för ”filtering facepiece” (filtrerande ansiktsskydd). En andningsmask täcker näsa och mun och består av olika filtermaterial och själva masken. Användningen är obligatorisk i arbetsmiljöer som överstiger de yrkesmässiga exponeringsgränserna. Det här är den maximala koncentrationen av damm, rök och/eller aerosoler i vår inandningsluft som inte skadar hälsan. Vid överträdelser måste andningsskydd användas.

Mot vad skyddar andningsskydd?

Beroende på det totala läckaget och filtrering av partikelstorlekar upp till 0,6 μm erbjuder andningsmasker i klasserna FFP1, FFP2 och FFP3 andningsskydd mot olika koncentrationer av luftföroreningar. Det totala läckaget är baserat på filterpenetration och läckage kring mun och näsa. Våra uvex ansiktsmasker strävar efter att undvika dessa genom att anpassa maskerna efter mänsklig anatomi. Tack vare den innovativa filtertekniken kan andningsmotståndet hållas på minimal nivå och andningen förvärras inte av partiklar som fångas upp i filtret efter flera gångers användning.

FFP1
 • skydd mot atoxiska och icke-fibrogeniska dammtyper
 • inandning kan leda till hälsobesvär; kan även irritera andningssystemet och orsaka obehaglig lukt
 • det totala läckaget får uppgå till högst 25 %
 • denna typ av mask kan tillämpas på högst en fyrdubbel överträdelse av yrkesmässiga exponeringsgränser

Andningsskydd med skyddsklass FFP1 är tillverkade för arbetsmiljöer där varken giftiga eller fibrogeniska dammtyper och aerosoler förväntas. De filtrerar minst 80 % av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm och kan användas så länge den maximala koncentrationen på arbetsplatsen inte överstiger mer än fyrdubbelt värde. Bygg- eller livsmedelsindustrin sätter ofta in andningsskydd i kategorin FFP1. 

uvex FFP1-masker
FFP1-masker i uvex respiratory expert system

FFP2
 • skydd mot fasta och flytande skadliga dammtyper, rök och aerosoler
 • partiklarna kan vara fibrogeniska, vilket innebär att de irriterar andningssystemet på kort sikt och kan försämra lungvävnadens elasticitet på lång sikt
 • det totala läckaget får uppgå till högst 11%
 • Upp till tiofaldig överträdelse av yrkesmässiga exponeringsgränser

Andningsskydd i skyddsklass FFP2 är avsedda för arbetsmiljöer där skadliga och mutagena partiklar kan hittas i inandningsluften. Andningsskydd i denna klass måste innehålla minst 94 % av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm och får användas i miljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränserna upp till maximalt tiofaldig koncentration. Samma sak gäller för teknisk referenskoncentration. Andningsskydd i skyddsklass FFP2 används ofta inom metall- och gruvindustrin. Personer som arbetar inom dessa branscher är ofta i kontakt med aerosoler, dimma och rök som leder till besvär i andningssystemet, till exempel lungcancer på lång sikt. Dessutom ökar de riskerna för sekundära sjukdomar och aktiv tuberkulos i lungorna. Vårt uvex filtersystem med kolskikt skyddar dessutom användarna från obehaglig lukt.

uvex FFP2-masker
FFP2-masker i uvex respiratory expert system

FFP3
 • skydd mot giftiga och skadliga typer av damm, rök och aerosoler
 • onkogena och radioaktiva ämnen eller patogener, som virus, bakterier och svampsporer filtreras genom andningsskydd i denna skyddsklass
 • det totala läckaget får uppgå till högst 5 %
 • Upp till trettiofaldig överträdelse av yrkesmässiga exponeringsgränser

Andningsskydd med skyddsklass FFP3 ger maximalt skydd mot föroreningar i inandningsluften. Det totala läckaget får uppgå till högst 5 % och de måste filtrera 99 % av alla partiklar som mäter upp till 0,6 μm. Denna typ av mask filtrerar även bort giftiga, onkogena och radioaktiva partiklar. Masker med skyddsklass FFP3 används i arbetsmiljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränserna för branschspecifika värden trettiofalt. De används ofta inom kemiindustrin.

uvex FFP3-masker
FFP3-masker i uvex respiratory expert system

Läs mer om andningsskydd och uvex produkter i uvex respiratory expert system

Läs alla inlägg på uvex expertblogg taggade med andningsskydd.

Vad står det om andningsskydd i DIN EN 149? Läs på vår infosida om säkerhetsstandarder.

 

Dela Skriv ut
uvex
SAFETY