Betydningen af FFP-beskyttelsesklasserne

Aerosoler og fine partikler er to af de mest lumske sundhedsrisici i et arbejdsmiljø og er næsten usynlige i den luft, vi indånder. Filtrerende masker yder beskyttelse i tre klasser mod disse farer: FFP1, FFP2 og FFP3.

Vigtigheden af åndedrætsværn

Farlige partikler kan forårsage kræft eller kan være radioaktive, mens andre skader luftvejssystemet. Kontakt gennem årtier kan være årsag til udvikling af alvorlige lidelser. I bedste fald oplever alle arbejdstagere en ubehagelig lugt. Filtrerende ansigtsmasker yder beskyttelse i tre klasser mod vandholdige olieholdige aerosoler, røg og fine partikler under arbejdet. Deres beskyttende funktion overholder EU-normen EN 149. Denne type af ansigtsmasker er også kendt som partikelfiltrerende halvmasker eller masker til fine partikler, og de er inddelt i beskyttelsesklasserne FFP1, FFP2 og FFP3.

Hvordan fungerer et åndedrætsværn?

Filtrerende masker beskytter mod indåndeligt støv, røg og vandig tåge (aerosoler), men de yder ingen beskyttelse mod dampe og gasser. Klassificeringssystemet består af tre FFP-klasser, og forkortelsen FFP står for "filtering facepiece” (filtrerende ansigtsmaske). Åndedrætsværn dækker mund og næse og består af forskellige filtermaterialer og selve masken. Dens anvendelse er obligatorisk i arbejdsmiljøer, der overskrider grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering (OEL). Det er den maksimale koncentration af støv, røg og/eller aerosoler i den luft, vi indånder, og som ikke vil medføre sundhedsskader. I tilfælde af overtrædelse skal åndedrætsværn benyttes.

Hvad beskytter åndedrætsværn mod?

Afhængigt af den totale lækage og filtrering af partikelstørrelser op til 0,6 μm giver respiratormasker fra FFP1 over FFP2 til FFP3 vejrtrækningsbeskyttelse mod forskellige koncentrationer af forurenende stoffer. Den samlede lækage baseres på filtergennemtrængningen og lækager i mund- og næseområdet. Vores uvex-åndedrætsværn sigter mod at undgå disse ved at være tilpasset til menneskets anatomi. Takket være innovativ filtreringsteknologi kan vejrtrækningsmodstanden holdes på et minimum, og vejrtrækningen forværres ikke af opfangede partikler i filteret, eller hvis det har været i brug flere gange.

FFP1
 • Beskyttelse mod atoksiske og ikke-fibrogeniske støvtyper
 • Indånding kan resultere i udvikling af sundhedsmæssige problemer; kan også irritere åndedrætssystemet og forårsage ubehagelige lugte
 • Den samlede lækage kan være maks. 25 %
 • Denne slags maske må højst anvendes under en firedobbelt OEL-overtrædelse

Åndedrætsværn i beskyttelsesklasse FFP1 er lavet til arbejdsmiljøer, hvor der ikke kan forventes giftige eller fibrøse former for støv og aerosoler. De filtrerer mindst 80 % af partiklerne op til 0,6 μm og kan bæres, så længe den maksimale koncentrationsoverskridelse på arbejdspladsen ikke måles til mere end den firedobbelte værdi. Bygge- eller fødevareindustrien bruger i mange tilfælde FFP1-åndedrætsværn. 

uvex FFP1-maske
FFP1-masker i uvex respiratory expert-system

FFP2
 • Beskyttelse mod faste og flydende skadelige former for støv, røg og aerosoler
 • Partikler kan være fibrogene – hvilket betyder, at de irriterer åndedrætssystemet på kort sigt og kan resultere i reduktion af elasticiteten af lungevævet i det lange løb
 • Den samlede lækage kan være maks. 11%
 • OEL-overtrædelse til tidobbelt værdi

Åndedrætsværn i beskyttelsesklasse FFP2 er lavet til arbejdsmiljøer, hvor skadelige eller mutagene partikler kan findes i indåndingsluften. Åndedrætsværn i denne klasse skal opfange mindst 94 % af partiklerne op til 0,6 μm og kan anvendes i miljøer, der overskrider OEL med op til maksimalt den tidobbelte koncentration. Det samme gælder for TRK-værdien (teknisk referencekoncentration). Åndedrætsværn i beskyttelsesklasse FFP2 er ofte brugt i metal- og mineindustrien. Arbejdstagerne i disse industrier er ofte i kontakt med aerosoler, tåge og røg, der resulterer i sygdomme i åndedrætssystemet, såsom lungekræft, på lang sigt. Derudover har de stor risiko for sekundære sygdomme og aktiv lungetuberkulose. Vores uvex-filtersystem med et lag af kulstof beskytter bærere mod ubehagelige lugte, ud over den krævede åndedrætsbeskyttelse.

uvex FFP2-maske
FFP2-masker i uvex respiratory expert-system

FFP3
 • Beskyttelse mod giftige og skadelige former for støv, røg og aerosoler
 • Onkogene og radioaktive stoffer eller patogener som virus, bakterier og svampesporer filtreres af åndedrætsværn i denne beskyttelsesklasse
 • Den samlede lækage kan være maks. 5%
 • OEL-overtrædelse til tredivedobbelt værdi

Åndedrætsværn i beskyttelsesklasse FFP3 giver maksimal beskyttelse mod indånding af luftforurening. Den samlede lækage kan være maks. 5 %, og de skal filtrere 99 % af alle partikler, der måler op til 0,6 μm. Denne slags maske filtrerer også giftige, onkogene og radioaktive partikler. Masker i beskyttelsesklasse FFP3 bruges i arbejdsmiljøer, der overskrider OEL med tredive gange i henhold til de branchespecifikke værdier. De anvendes ofte i kemiindustrien.

uvex FFP3-maske
FFP3-masker i uvex respiratory expert-system

Få mere at vide om åndedrætsværn og uvex-produkter i vores uvex respiratory expert system

Læs alle uvex ekspertblogindlæg, der er tagget, om åndedrætsværn.

Hvad præcis siger DIN EN 149 om åndedrætsværn? Få mere at vide på vores infoside om sikkerhedsstandarder.

Del Klik
uvex
SAFETY