Standarder och direktiv

Naturligtvis uppfyller våra produkter alla nödvändiga standarder, och inte bara det – vi ställer alltid lite högre krav på våra produkter. Detta säkerställer den extra säkerhet som våra kunder förväntar sig av oss.

DIN EN 397 – Skydd mot fallande föremål

Industriella skyddshjälmar från uvex uppfyller standarden DIN EN 397, som anger att de måste utformas för att skydda användaren mot fallande föremål. Skydd mot mekaniska stötar mot huvudet skyddar användaren från eventuella följder såsom hjärnskador eller huvudfrakturer. Standarden omfattar även skydd mot sidledes deformation av hjälmen och skyddar användaren mot farliga huvudskador.

Industriella skyddshjälmar som uppfyller standarden DIN EN 397 brukar uppfylla följande säkerhetskrav:

Bindande kravvalfria krav
Alla hjälmar certifierade enligt EN 397 måste uppfylla dessa krav. En hjälm som har certifierats i enlighet med EN 397 kan uppfylla dessa krav, men kraven är inte obligatoriska.
stötdämpning, vertikal mycket låga temperaturer (-20 °C eller -30 °C)
penetrationsskydd (mot vassa och spetsiga föremål)mycket höga temperaturer (+150 °C)
tändpunktelektrisk isolering (440 V)
hakband: hakbandet släpper vid minst 150 N och högst 250 N smält metall (MM)
sidledes deformation

Modellöversikt

EN 50365 – Isolerande hjälmar för användning vid installationer med låg spänning

Skydd mot elektriska stötar och förebyggande av farlig elektrisk ström som passerar genom huvudet – krav:

  • Alla hjälmar måste dessutom uppfylla kraven i enlighet med EN 397.
  • Skydd mot växelspänning på upp till 1 000 V (växelström) eller spänning upp till 1 500 V (likström)
  • Isolerande hjälmar får inte innehålla några ledande delar.
  • Luftventiler (om sådana finns) får inte tillåta oavsiktlig kontakt med strömförande delar.

EN 12492 – Hjälmar för alpinister

Skydd mot faror som kan uppstå under aktiviteter som utförs av alpinister – krav:

  • Stötdämpning, vertikal, frontal, lateral, dorsal
  • Penetrationsskydd
  • Hållarelement (hakbandet släpper vid min. 500 N)
  • Hållarelementets styrka: Hakbandet kan uppvisa maximal töjning på 25 mm
  • Hållarelementets effektivitet: Hjälmen får inte glida från huvudet
Dela Skriv ut